Datatiede

Kuinka käyttää Python NumPy nollia () ja niitä () -funktioita

Kuinka käyttää Python NumPy nollia () ja niitä () -funktioita

NumPy-kirjasto on yksi hyödyllisiä python-kirjastoja, jota voidaan käyttää taulukoiden luomiseen. nollat ​​() ja one () ovat NumPy-kirjastofunktioita kahden erilaisen taulukon luomiseksi. funktiolla nollat ​​() luodaan taulukko tietyn muodon ja tyypin perusteella. Kaikki matriisielementit alustetaan arvoon 0, joka luodaan nolla () -funktiolla. funktio ones () toimii kuten nollat ​​(). Mutta funktion ones () luomien matriisin elementit alustetaan arvoon 1. Molempien toimintojen käyttö on näytetty tässä opetusohjelmassa useiden esimerkkien avulla.

nollat ​​() -toiminto

Tämän toiminnon syntaksi on annettu alla.

taulukon numero.nollat ​​(muoto, [tyypityyppi = Ei mitään], [järjestys = 'C'])

Tämä funktio voi viedä kolme argumenttia ja palauttaa matriisin. Ensimmäinen argumentti, muoto on pakollinen, jota käytetään taulukon koon määrittämiseen. Tämän argumentin arvo voi olla kokonaisluku tai kaksinkertainen kokonaisluku. Toinen väite, dtype on valinnainen määritellä matriisi-elementin tyyppi. Tämän argumentin oletusarvo on Ei mitään. Kolmas argumentti on, että järjestys on valinnainen ja sitä käytetään kuvaamaan moniulotteisen taulukon järjestystä. Tämän argumentin arvo voi olla 'C' (C-tyyli) tai 'F' (F-tyyli). 'C' käytetään asettamaan rivipohjainen järjestys ja 'F' käytetään sarakepohjaiseen järjestykseen.

Esimerkki 1: Zero () -funktion käyttö yhdellä argumentilla

Seuraava esimerkki näyttää nolla () -funktion käytön. 10 on antanut tämän funktion argumenttiarvossa luoda yksiulotteisen NumPy-taulukon. Taulukon tietotyyppi tulostetaan. reshape () -funktiota käytetään muuttamaan yksiulotteinen kaksiulotteiseksi 2 rivin ja 5 sarakkeen ryhmäksi.

# Tuo NumPy
tuo numerotunnus nimellä np
# Luo NumPy-taulukko käyttämällä nolla () -toimintoa
np_array = np.nollat ​​(10)
# Tulosta matriisiarvojen tietotyyppi
print ("Taulukon tietotyyppi on:", np_array.dtype)
# Tulosta taulukon arvot uudelleen muotoilun jälkeen
print ("Muotoilun taulukon arvot ovat: \ n", np_array.muokkaa (2, 5))

Tuotos:

Seuraava lähtö näkyy yllä olevan komentosarjan suorittamisen jälkeen.

Esimerkki 2: Zero () -funktion käyttö kahdella argumentilla

Seuraava esimerkki näyttää nolla () -funktion käytön kahdella argumentilla. Komentosarjan ensimmäinen nolla () -funktio luo yksiulotteisen NumPy-kokonaisuuslukumäärän. Tietotyyppi ja ensimmäisen taulukon arvot tulostetaan seuraavassa lauseessa. Komentosarjan toinen nolla () -funktio luo kaksiulotteisen NumPy-kokonaisuusluvun. Tietotyyppi ja toisen taulukon arvot tulostetaan seuraavassa lauseessa.

# Tuo NumPy
tuo numerotunnus nimellä np
# Luo yksiulotteinen NumPy-taulukko käyttämällä nolla () -toimintoa
np_array1 = np.nollat ​​(4, tyypityyppi = int)
# Tulosta tietotyyppi
print ("Taulukon tietotyyppi on:", np_array1.dtype)
# Tulosta taulukon arvot
print ("Yksiulotteisen taulukon arvot ovat: \ n", np_array1)
# Luo kaksiulotteinen NumPy-taulukko käyttämällä nolla () -toimintoa
np_array2 = np.nollat ​​((2, 3), int)
# Tulosta tietotyyppi
print ("\ nRyhmän tietotyyppi on:", np_array2.dtype)
# Tulosta taulukon arvot
print ("Kaksiulotteisen taulukon arvot ovat: \ n", np_array2)

Tuotos:

Seuraava lähtö näkyy yllä olevan komentosarjan suorittamisen jälkeen.

Esimerkki 3: Zero () -funktion käyttö kolmella argumentilla

Seuraava esimerkki näyttää nolla () -funktion käytön kolmella argumentilla. Komentosarjan nolla () -toiminto luo kolmiulotteisen NumPy-taulukon kellunumerot. Tietotyyppi ja ensimmäisen taulukon arvot tulostetaan seuraavassa lauseessa C-tyylisen järjestyksen perusteella.

# Tuo NumPy
tuo numerotunnus nimellä np
# Luo kolmiulotteinen NumPy-taulukko käyttämällä nolla () -funktiota ja C-tyylistä järjestystä
np_array = np.nollat ​​((2, 3, 2), kelluva, 'C')
# Tulosta taulukon arvot
print ("Kaksiulotteisen taulukon arvot ovat: \ n", np_array)

Tuotos:

Seuraava lähtö näkyy yllä olevan komentosarjan suorittamisen jälkeen.

one () -toiminto:

Tämän toiminnon syntaksi on annettu alla.

taulukon numero.yhdet (muoto, [tyypityyppi = Ei mitään], [järjestys = 'C'])

Funktion one () argumenttien käyttötavat ovat samat kuin funktion nollat ​​() funktion argumentit, jotka on selitetty nollan () funktion osassa.

Esimerkki 1: Funktion ones () käyttö yhdellä argumentilla

Seuraava esimerkki näyttää one () -funktion käytön yhdellä argumentilla. Tämän skriptin one () -funktio luo 5-elementtisen yksiulotteisen taulukon.

# Tuo NumPy
tuo numerotunnus nimellä np
# Luo NumPy-taulukko käyttämällä nolla () -toimintoa
np_array = np.yksi (5)
# Tulosta taulukon arvot
tulosta ("Taulukon arvot ovat: \ n", np_array)

Tuotos:

Seuraava lähtö näkyy yllä olevan komentosarjan suorittamisen jälkeen.

Esimerkki 2: Funktion one () käyttö kahdella argumentilla

Seuraava esimerkki näyttää funktion ones () käytön kahdella argumentilla. Ensimmäiset () -funktio luo kaksiulotteisen kokonaislukumallin, joka sisältää 5 riviä ja 2 saraketta. Toiset-funktio () luo kaksiulotteisen taulukon, jossa ensimmäinen sarake sisältää kokonaislukuja ja toinen sarake sisältää kellukkeita.

# Tuo NumPy
tuo numerotunnus nimellä np
# Luo kaksiulotteinen NumPy-taulukko käyttämällä nolla () -funktiota kokonaislukutietotyypillä
np_array1 = np.yhdet ((5, 2), int)
# Tulosta taulukon arvot
tulosta ("Taulukon arvot ovat: \ n", np_array1)
# Luo kaksiulotteinen NumPy-taulukko käyttämällä nolla () -funktiota kokonaisluku- ja kelluntatietotyypillä
np_array2 = np.yksi ((2, 2), dtype = [('x', 'int'), ('y', 'kellua')])
# Tulosta taulukon arvot
tulosta ("Taulukon arvot ovat: \ n", np_array2)

Tuotos:

Seuraava lähtö näkyy yllä olevan komentosarjan suorittamisen jälkeen.

Esimerkki 3: Funktion one () käyttö kolmella argumentilla

Seuraava esimerkki näyttää funktion ones () käytön kolmella argumentilla. ones () -funktio luo 5-elementtisen yksiulotteisen taulukon, joka sisältää kelluvia numeroita rivipohjaisella järjestyksellä.

# Tuo NumPy
tuo numerotunnus nimellä np
# Luo NumPy-taulukko käyttämällä nolla () -toimintoa
np_array = np.yksi (5, tyypin = np.float64, järjestys = 'F')
# Tulosta taulukon arvot
tulosta ("Taulukon arvot ovat: \ n", np_array)

Tuotos:

Seuraava lähtö näkyy yllä olevan komentosarjan suorittamisen jälkeen.

Päätelmä:

NumPy-kirjaston nolla- () ja one () -toimintojen käyttö on selitetty tässä opetusohjelmassa käyttämällä useita esimerkkejä. Lukija voi käyttää näitä toimintoja komentosarjassaan tämän opetusohjelman lukemisen jälkeen.

Mouse left-click button not working on Windows 10
If you are using a dedicated mouse with your laptop, or desktop computer but the mouse left-click button is not working on Windows 10/8/7 for some rea...
Cursor jumps or moves randomly while typing in Windows 10
If you find that your mouse cursor jumps or moves on its own, automatically, randomly while typing in Windows laptop or computer, then some of these s...
How to reverse Mouse and Touchpads scrolling direction in Windows 10
Mouse and Touchpads not only make computing easy but more efficient and less time-consuming. We cannot imagine a life without these devices, but still...