RAID

RAID-matriisien luominen MDADM n avulla Ubuntussa
RAID on virtualisointialusta tietojen tallentamiseen, joka integroi useita fyysisiä levyasemia yhdeksi tai useammaksi loogiseksi yksiköksi. Vaaditun l...
Backup vs RAID
Backups are a crucial part of our digital life. Every computer from giant databases to a single personal computer or mobile device needs a backup. A p...